Tiedote kaukolämmön piirissä oleville talouksille Tervon kirkonkylässä

Tervon kirkonkylän kaukolämpöverkostossa on vuoto ja verkostoon joudutaan lisäämään vettä päivittäin.
Laitoksen väki olettaa todennäköisimmäksi kohteeksi vuotoa kiinteistön lämmönjakohuoneessa.
Asiakkaita pyydetään tarkastamaan oman kiinteistönsä lämmönjakohuone ja ilmoittamaan mahdollisesta näkyvästä vuodosta p. 0447499350.

Tervon Biolämpö ja vesi