Vesihuoltolaitoksen taksat

Tervon Kehitys Oy, Tervon Biolämpö ja Vesi, Vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2023 alkaen.

  1. Kulutusmaksut
TUOTE€/m3 (alv 0 %)€/m3 (alv 24 %)
vedenhankinta1,792,22
viemäröinti3,284,07
  1. Perusmaksut
MITTARIVedenhankinta ja viemäröinti
€/kk (alv 0%)
Vedenhankinta ja viemäröinti €/kk (alv 24%)Vain vedenhankinta
€/kk (alv 0%)
Vain vedenhankinta
€/kk (alv 24%)
Vain viemäröinti €/kk (alv 0%) Vain viemäröinti €/kk (alv 24%)
3 – 5 m3/h19,4424,1111,7714,5911,7714,59
6 – 10 m3/h69,5986,2836,3245,0436,3245,04
> 10 m3/h111,54138,3158,6372,7058,6372,70

Mikäli kiinteistö johtaa sade- tai kuivatusvettä viemäriin laskutetaan perusmaksu 100 % korotettuna.

  1. Vesimittarin tarkastusmaksu
€ (alv 0%)€ (alv24 %)
3 – 5 m3/h56,2969,80
6 – 10 m3/h69,5986,28
> 10 m3/h86,98107,86
  1. Liittymismaksut, kirkonkylän alue (ei Riitniemi),

a) Pientalot (1 – 2 asunnon asuin- tai vapaa- ajan rakennukset) luokittain seuraavasti:

KerrosalaVesi (€)Viemäri (€)Vesi ja viemäri (€)
Luokka 1< 100 m2234816503997
Luokka 2100 – 250 m2291920935012
Luokka 3> 250 m2431429197233

b) Muiden, kuin a)- kohdan rakennuksien liittymismaksut määräytyvät kiinteistön taksapinta- alan mukaan seuraavasti (kunkin rakennuksen taksapinta- ala = kyseisen rakennuksen kerrosala + kyseisen rakennuksen kerrosala * tyypin mukainen kerroin, kiinteistön taksapinta- ala saadaan rakennuksien taksapinta- alojen summana):

RakennustyyppiKerroinVesi
€/taksam2
Viemäri
€/taksam2
Vesi ja viemäri
€/taksam2
Rivitalot ja kytketyt pientalot54,763,248,00
Muut kuin asuinrakennukset34,76 3,24 8,00

c) Rivi- ja kytkettyjen pientalojen osalta liittymismaksu on kuitenkin vähintään vastaavan pientalokiinteistön luokan 1, 2 tai 3 suuruinen.
d) Muiden kuin asuintalokiinteistöjen liittymismaksu on vähintään pientalokiinteistöjen maksuluokan 1 suuruinen.

  1. Liittymän avaus- tai sulkumaksu
€ (alv 0%)€ (alv24 %)
AVAUS TAI SULKEMINEN81,87101,52

Hinnastossa verolliset hinnat on laskettu lisäämällä verottomiin hintoihin arvonlisävero.

Laskutuksessa verollinen hinta (€) pyöristetään lähimpään senttiin.

Vesihuoltolaitokseen myöhemmin liitetyillä johto-osilla on kullakin omansuuruiset liittymismaksut mm. Vesannon yhdysputken, Talluskylän-Ristisen yhdysputken, Honkamäen yhdysputken, Riitniemen, Joutenlahden ja Riitsalmen alueilla. Em. osien liittymismaksuja korotetaan samoin 12% 1.1.2023 alkaen.