Vesihuoltolaitoksen taksat

Tervon Kehitys Oy, Tervon Biolämpö ja Vesi, Vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2023 alkaen.

  1. Kulutusmaksut

TUOTE €/m3 (alv 0 %) €/m3 (alv 24 %)
vedenhankinta 1,79 2,22
viemäröinti 3,28 4,07

  1. Perusmaksut

MITTARI Vedenhankinta ja viemäröinti
€/kk (alv 0%)
Vedenhankinta ja viemäröinti €/kk (alv 24%) Vain vedenhankinta
€/kk (alv 0%)
Vain vedenhankinta
€/kk (alv 24%)
Vain viemäröinti €/kk (alv 0%) Vain viemäröinti €/kk (alv 24%)
3 – 5 m3/h
1-2 huon.
19,44 24,11 11,77 14,59 11,77 14,59
6 – 10 m3/h
3-8 huon.
69,59 86,28 36,32 45,04 36,32 45,04
> 10 m3/h
>8 huon.
111,54 138,31 58,63 72,70 58,63 72,70

Mikäli kiinteistö johtaa sade- tai kuivatusvettä viemäriin laskutetaan perusmaksu 100 % korotettuna.

  1. Vesimittarin tarkastusmaksu

€ (alv 0%) € (alv24 %)
3 – 5 m3/h 56,29 69,80
6 – 10 m3/h 69,59 86,28
> 10 m3/h 86,98 107,86

  1. Liittymismaksut, kirkonkylän alue (ei Riitniemi),

a) Pientalot (1 – 2 asunnon asuin- tai vapaa- ajan rakennukset) luokittain seuraavasti:

Kerrosala Vesi (€) Viemäri (€) Vesi ja viemäri (€)
Luokka 1 < 100 m2 2348 1650 3997
Luokka 2 100 – 250 m2 2919 2093 5012
Luokka 3 > 250 m2 4314 2919 7233

b) Muiden, kuin a)- kohdan rakennuksien liittymismaksut määräytyvät kiinteistön taksapinta- alan mukaan seuraavasti (kunkin rakennuksen taksapinta- ala = kyseisen rakennuksen kerrosala + kyseisen rakennuksen kerrosala * tyypin mukainen kerroin, kiinteistön taksapinta- ala saadaan rakennuksien taksapinta- alojen summana):

Rakennustyyppi Kerroin Vesi
€/taksam2
Viemäri
€/taksam2
Vesi ja viemäri
€/taksam2
Rivitalot ja kytketyt pientalot 5 4,76 3,24 8,00
Muut kuin asuinrakennukset 3 4,76 3,24 8,00

c) Rivi- ja kytkettyjen pientalojen osalta liittymismaksu on kuitenkin vähintään vastaavan pientalokiinteistön luokan 1, 2 tai 3 suuruinen.
d) Muiden kuin asuintalokiinteistöjen liittymismaksu on vähintään pientalokiinteistöjen maksuluokan 1 suuruinen.

  1. Liittymän avaus- tai sulkumaksu

€ (alv 0%) € (alv24 %)
AVAUS TAI SULKEMINEN 81,87 101,52

Hinnastossa verolliset hinnat on laskettu lisäämällä verottomiin hintoihin arvonlisävero.

Laskutuksessa verollinen hinta (€) pyöristetään lähimpään senttiin.

Vesihuoltolaitokseen myöhemmin liitetyillä johto-osilla on kullakin omansuuruiset liittymismaksut mm. Vesannon yhdysputken, Talluskylän-Ristisen yhdysputken, Honkamäen yhdysputken, Riitniemen, Joutenlahden ja Riitsalmen alueilla. Em. osien liittymismaksuja korotetaan samoin 12% 1.1.2023 alkaen.