Tervon Kehitys Oy:n vesihuoltolaitoksen taksat nousevat 1.1.2023 alkaen

Tervon Kehitys Oy joutuu korottamaan vesihuoltolaitoksen taksoja 1.1.2023 alkaen. Nykyiset taksat ovat olleet voimassa huhtikuun alusta 2020 lähtien. Uudet taksat löydät hinnastostamme.

Taksojen tarkistamisen tuli välttämättömäksi, sillä

  • vesihuoltolaitoksen talous on ollut viime vuodet tappiollista mm. vuosien 2020 ja 2021 tappio on ollut yhteensä noin 45.000 €.
  • yleisiä kustannuksia kuvaava elinkustannusindeksi on noussut huhtikuun 2020 ja elokuun 2022 välisenä aikana n. 10,5 %
  • vesihuoltolaitoksella on toteutettu ja toteutetaan merkittäviä korvausinvestointeja mm. automaatioon, verkostoon ja vedenottamolle
  • ympäristöluvan vaatimuksien kasvamisen vuoksi pakollisia laiteinvestointeja on jouduttu toteuttamaan mm. puhdistamon UV-laitteisto, mikä on aiheuttanut merkittävästi lisää käyttökustannuksia
  • vesihuoltolaitoksen verkoston ja kaluston ikääntyessä remonttien ja korvausinvestointien tarve kasvaa

Edellä esitettyjen syiden vuoksi taksoja korotetaan 12 %.

Taksojen korotuksen vaikutus vesi- ja viemäripalvelujen piirissä olevalle 80 m3 vuodessa kuluttavalle on reilut 7 € kuukaudessa eli noin 85 € vuodessa. 150 m3 vuodessa kuluttavalle vesi- ja viemäripalvelujen piirissä olevalle vaikutus on 11 € kuukaudessa eli 132 € vuodessa.

 

Tervon Kehitys Oy
Tervon Biolämpö ja Vesi
Jukka Korhonen
vesihuolto- ja lämpölaitosliiketoimintojen johtaja